«

»

Картинка

Плодови бази

Балансирани плодови бази за производство на сладолед.

FrescaFrutta 100
Sorbetto 50