Неръждеми съдове

Неръждеми съдове за съхраненение на бази с технологията System.T от Innova
ЕКСКЛУЗИВНА ТЕХНОЛОГИЯ В УСЛУГАТА НА ПО ГОЛЕМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
System-T е ефективната и икономична система, която използва резервоара за зреене, за да оптимизира производствения капацитет на пастьоризатора за сладолед, опростява доставката на продукта, събран директно от пастьоризатора, и се съхранява във всичките му качества . System-T разбърква пастьоризираната смес, съхранява я при 4 ° и позволява извличането на желаното количество.

Цена за модел Т 140 – 21 500 лева с ДДС

Innova_Flu-System-T_it

MacPan

BioGelard