Category: Спирални тестомесилки

АВТОМАТИЧЕН СПИРАЛЕН МИКСЕР С ПОДВИЖНА КАЗАН МОДЕЛ MSPA

automatic-spiral-mixer-with-removable-bowl

Автоматичният спирален смесител с подвижен казан е машина с автоматично повдигане и прикачване. Системата за предаване на движение към казана елиминира шума и поддръжката. Двойната работна скорост на спиралата позволява да се получат хомогенни смеси. Структурата на машината е от дебела боядисана стомана. Цялата машина е в съответствие с най-новите разпоредби на CE машините.Тестомесилките се предлагат с капацитет от 80 до 400 килограма тесто.

СПИРАЛНА ТЕСТОМЕСИЛКА С АВТОМАТИЧЕН ПОВДИГАЧ МОДЕЛ MSPV

Този тип смесител е подходящ за пекарни  и позволява да се постигне много кратко работно време. Работният цикъл може да бъде ръчен или автоматичен с две скорости, и двете по време; също е възможно да се обърне въртенето на казана дори по време на автоматичния цикъл. Трансмисията използва  ремъци, за да намали вибрациите и шума до минимум; тази система също води до значително намаляване на разходите за поддръжка. Контролният панел е изключително лесен и позволява машината да се използва ръчно или автоматично.
Автоматичният самонакланящ се спирален смесител ви позволява да растоварите тесто в делител или на работна маса; като същевременно се поддържат всички критерии за стабилност и функционалност. Поради това намалява работното време на тестото и улеснява разтоварването му, посредством хидравличната система за преобръщане. Тези модели се предлагат с капацитет от 80 до 300 килограма тесто.

СПИРАЛНИ ТЕСТОМЕСИЛКИ С ФИКСИРАН КАЗАН МОДЕЛ JET / TS

Роден за американския пазар и следователно за теста с брашно с високо съдържание на глутен или за тестени изделия с нисък процент на течности. Подсилена машина от всички гледни точки. Оборудван с 2 мотора, специална трансмисия за намаляване на усилието, увеличена спирала в края, при някои модели е възможно да се монтират по-големи двигатели. Тестомесилките се предлагат  с капацитет на замесеното тесто от 60 до 300кг.

СПИРАЛНA ТЕСТОМЕСИЛКА С ФИКСИРАН КАЗАН МОДЕЛ JET / T

Този тип тестомесилки е подходящ за пекарни и сладкарници и позволява да се постигне много кратко работно време. Работният цикъл може да бъде ръчен или автоматичен с две скорости, и двете по време; също е възможно да се обърне въртенето на купата дори по време на автоматичния цикъл. Трансмисията използва  ремъци, за да сведе до минимум вибрациите и шума; тази система също води до значително намаляване на разходите за поддръжка. Електрическото табло е с ниско напрежение (24 v) с автоматична система за защита. Контролният панел е изключително лесен и позволява машината да се използва ръчно или автоматично. Моделите  JET / T  се предлагат с капацитет на замесеното тесто от  60 до 300 килограма.