Tag: втасвател за хляб

КОНТРОЛИРАНИ ВТАСВАЩИ КАМЕРИ ЗА КОЛИЧКИ

Втасващите камери позволяват на пекаря да организира по-добре работата си, освобождавайки го от тежестта на нощната работа. Всъщност продуктът може да се приготви през деня и когато е готов да втаса, го поставете в клетката на Ferma Lievita, който ще го върне идеално втасал, готов за печене в желаното време на следващата сутрин.

Работният цикъл на камерата се състои от следните фази:

  • БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ: бързо охлаждане за спиране на втасването (минимално възможна температура: -15 ° C;
  • СЪХРАНЕНИЕ: при температура, при която втасването остава блокирано (температура под + 5 ° C); събуждане: температурата постепенно се повишава до + 16 ° C, подготвяйки хляба за последващото втасване;
  • ВТАСВАНЕ: температурата постепенно се повишава до зададената стойност (максимално възможните 40 ° C) и относителната влажност се поддържа според зададената;
  • BLOCK / LEAVENING : стойността на температурата пада до 10 ° C, блокирайки втасването и поддържайки продукта в състояние на готовност за изпичане. Тази система позволява продуктът да се пече на няколко последователни партиди.
  • retarder-proofer