Tag: цилкотермични фоени за хляб

ЦИКЛОТЕРМИЧНИ ПОДОВИ ФУРНИ

Циклотермични подови фурни.
Особено подходяща за големи пекарни  Предлага се само с
горелки на  газ или  дизел .
Предлага се в множество конфигурации
– полезна ширина на камерата: 180 см
– полезна дълбочина на камерата: 160/200/250 см (в зависимост от избрания модел)
– Горелка на  газ или дизел .
– предлага се на 3 или 4 етажа.

• Горна камера с вътрешна полезна височина 23 см
(останалите камери са с вътрешна полезна височина 18 см)
• Независими овлажнители с директно управление
(възможно е подаването на пара индивидуално във всяка камера)

cyclothermic ovens